Verpleeghuis Birkhoven

Utrecht provincie plaatje
 • Introductie
 • Algemeen
 • Woonmogelijkheden
 • Doelgroepen
 • Zorg
 • Diensten
 • Kwaliteit

Verpleeghuis Birkhoven

Het verpleeg- en reactiveringscentrum Birkhoven is de grootste intramurale locatie van Birkhoven Zorggoed. Persoonlijke benadering en een hartelijke sfeer zijn kenmerkend. Daarom stemmen wij onze zorg af op de persoonlijke levensstijl van onze clienten. Dit doen we op een deskundige wijze.

Vormen van zorg
In Birkhoven worden verschillende vormen van zorg aangeboden.
• Dagbehandeling
• Revalidatie
• Somatische verpleeghuiszorg
• Psychogeriatrische verpleeghuiszorg
• Trainingscentrum voor mensen met afasie
• Poliklinische fysiotherapie
• Ergotherapie eerste lijn

Activiteiten
• Stroke-café

Wonen en verblijf
Alle bewoners en clienten van Birkhoven Zorggoed hebben een eigen kamer tot hun beschikking. De bewoners met lichamelijke beperking en de clienten van de revalidatieafdeling hebben een eigen kamer met eigen sanitaire voorziening. Daarnaast zijn er gemeenschappelijke ruimtes.
De clienten van de psychogeriatrische afdelingen hebben allen een eigen kamer, maar delen de sanitaire voorzieningen met een andere bewoner.
Birkhoven  kent verschillende voorzieningen zoals bijvoorbeeld een moderne fysio- en fitnessruimte, een gezellige recreatieruimte met restaurant,het Grand Café en een internetvoorziening in het Grand Café.

Het verpleeghuis Pasadena komt oorspronkelijk uit Zeist en is opgericht in 1952 en daarmee één van de oudste verpleeginrichtingen in Nederland.In 1973 wordt een nieuw gebouw in gebruik genomen, een typisch product uit de zeventiger jaren: hoogbouw met vier etages. De naam wordt Birkhoven, zoals de plek voordien ook werd genoemd.
Sedert juni 2009is Birkhoven verhuisd naar een tijdelijke huisvesting aan de Birkstraat 200 te Amersfoort. Het oude pand wordt gesloopt en op het terrein zal vervangende nieuwbouw worden gerealiseerd. De verwachte bouwtijd is twee jaar, dat betekent, dat oplevering zal plaatsvinden eind 2011/begin 2012. Een impressie van het woonpark geven wij weer op bijgaande illustratie.

Naam

Verpleeghuis Birkhoven

Type zorgorganisatie

Verpleeghuis

Bezoekadres

Birkstraat 200
3819 AD Amersfoort

Dichtstbijzijnde NS-stations

 • Amersfoort (3,00 km)
 • Amersfoort Schothorst (4,00 km)
 • Soest (4,00 km)
 • Soest Zuid (5 km)

Telefoon

033-4600500

E-mail

info@birkhovenzorggoed.nl

Website

www.birkhovenzorggoed.nl

Bereikbaarheid contactpersoon

Onderdeel van

Birkhoven Zorggoed/St. De Opbouw

Deze zorgorganisatie biedt ook:

Lid van brancheorganisatie

Lid ActiZ

Kamers

Aantal plaatsen

108

Aantal eenkamer-appartementen

108

Grootte eenkamer-appartementen

18

Aantal meerkamer-appartementen

0

Woonwensen

Eigen meubilair mogelijk

ja

Terras en/ of balkon bij kamer

ja

Internetmogelijkheden

 • Internet op kamer
 • Internetsoos

Locatie

Ligging

Buitenwijk

Park binnen 250 meter

ja

Ziekte/ aandoening

Beroerte (CVA)

ja

Coma

ja

Dementie/ Alzheimer

ja

Huntington

ja

Multiple Sclerose (MS)/ ALS

ja

Palliatieve/ terminale zorg

ja

Parkinson

ja

Reuma

ja

Geloof / levensbeschouwing

Toelichting

algemeen algemeen algemeen algemeen algemeen algemeen algemeen algemeen

Cultuur / leefstijl

Betrokken

ja

Huiselijk

ja

Informeel

ja

Kleinschalig wonen

ja

Respect voor individu

ja

Respect voor privacy

ja

Zorg met wonen

Thuiszorg

ja

Persoons Gebonden Budget inzetbaar

ja

Beschermd wonen met intensieve dementiezorg (ZZP 5)

ja

Beschermd wonen met intensieve verzorging en verpleging (ZZP 6)

ja

Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, nadruk op begeleiding (ZZP 7)

ja

Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, nadruk op verzorging en verpleging (ZZP 8)

ja

Verblijf met herstelgerichte verpleging en verzorging (ZZP 9)

ja

Consulten en behandelingen

Diëtist

ja

Ergotherapeut

ja

Fysiotherapeut

ja

Logopedist

ja

Maatschappelijk werker

ja

Ouderenpsycholoog

ja

Specialist ouderengeneeskunde

ja

Dag- of nachtzorg

Dagbehandeling revalidatie

ja

Dagbehandeling somatiek

ja

Dagverpleging

ja

Dagverzorging/ Groepsverzorging

ja

Nachtverpleging

ja

Nachtverzorging

ja

Psychogeriatrische dagbehandeling

ja

Tijdelijke zorg

Crisisopvang

ja

Observatie, diagnostiek en advisering

ja

Revalidatie

ja

Tijdelijke opname

ja

Vakantieopname

ja

Maaltijdvoorzieningen

Dieetmaaltijden

ja

Keuzemenu

ja

Restaurant (ook voor bezoekers)

ja

U kunt eten waar u wilt (kamer/huiskamer/restaurant)

ja

Faciliteiten

Bibliotheek

ja

Financieel consulent

ja

Fitness

ja

Geestelijke verzorging

Ja

Geestelijke verzorging

geestelijke zorg ongeacht geloof en cultuur

Pedicure

ja

Vervoer

ja

Was- en linnenverzorging

ja

Winkel of toko

ja

Activiteiten

Creatief

Er is een verenigingsleven met o.a.

 • creatieve vaardigheden (schilderen, handvaardigheid, knutselen, enz. - afhankelijk van de vraag van de deelnemers)

Cultuur

Er is een verenigingsleven met o.a.

 • natuur en cultuur
 • muziek luisteren
 • recreatieavonden met toneelvoorstellingen, zang, bingo, enz.

Educatief

Er is een verenigingsleven met o.a.

 • kookgroep
 • muziek actief
 • gespreksgroep over levensbeschouwing
 • groenactiviteit
 • weet je nog die tijd van vroeger

 

Sport

 Er is een verenigingsleven met o.a.

 • groepsbeweging
 • bowlen
 • hockey
 • sport en spel
 • koersbal
 • klaverjasclub

Er is een aanbod van ouderenfitness met speciaal voor deze clientgroep aangepaste fitnessapparatuur. Dit vindt plaats o.l.v. een deskundige fysiotherapeut.

Uitstapjes/ recreatie

ja

 

Beoordeling

Aantal sterren

Veel minder goed dan gemiddeld

Beschrijving: 1 van 5 blauwe sterren

Minder goed dan gemiddeld

Beschrijving: 2 van 5 blauwe sterren

Gemiddeld

Beschrijving: 3 van 5 blauwe sterren

Beter dan gemiddeld

Beschrijving: 4 van 5 blauwe sterren

Veel beter dan gemiddeld

Beschrijving: 5 van 5 blauwe sterren

Niet te berekenen

Beschrijving: 0 van 5 blauwe sterren

 

Lichamelijk welbevinden en gezondheid

Hoe goed verzorgen de zorgverleners het lichaam van de cliënten?

Beschrijving: 2 van 5 blauwe sterren

Hoe is het eten?

Beschrijving: 4 van 5 blauwe sterren

Woon– en leefsituatie

Hoe schoon is de woonruimte van de cliënten?

Beschrijving: 1 van 5 blauwe sterren

Hoe is de sfeer in het gebouw en de sfeer tussen de mensen?

Beschrijving: 2 van 5 blauwe sterren

Kunnen de cliënten alleen zijn als ze dat willen?

Beschrijving: 1 van 5 blauwe sterren

Voelen de cliënten zich veilig in huis?

Beschrijving: 2 van 5 blauwe sterren

Activiteiten en sociale contacten

Zijn er genoeg dingen te doen voor de cliënten?

Beschrijving: 2 van 5 blauwe sterren

Kunnen de cliënten zoveel mogelijk hun eigen leven blijven leiden?

Beschrijving: 1 van 5 blauwe sterren

Geestelijk welbevinden

Hebben de zorgverleners voldoende aandacht of het goed gaat met de cliënten?

Beschrijving: 1 van 5 blauwe sterren

Kwaliteit van de zorgverleners

Hoe vakkundig en veilig werken de zorgverleners?

Beschrijving: 2 van 5 blauwe sterren

Gaan de zorgverleners op een prettige manier om met de cliënten?

Beschrijving: 1 van 5 blauwe sterren

Kwaliteit van de zorgorganisatie

Zijn er goede afspraken over de zorg gemaakt en zijn deze vastgelegd?

Beschrijving: 3 van 5 blauwe sterren

Hebben cliënten voldoende invloed op de zorg?

Beschrijving: 2 van 5 blauwe sterren

Krijgen de cliënten genoeg informatie?

Beschrijving: 2 van 5 blauwe sterren

Zijn de zorgverleners beschikbaar wanneer de cliënten hen nodig hebben?

Beschrijving: 1 van 5 blauwe sterren

De ervaringen van cliënten zijn gemeten in mei 2008

 

Birkhoven 2
Birkhoven

 

Neem contact met ons op

Selectie per provincie

Informatie

Contact kan via mail of social media

---------------

contact us

-------------------------------

bellen

Utrecht Friesland
Groningen Gelderland
Noord-Brabant Noord-Holland
Zuid-Holland Drenthe
Zeeland Limburg
Flevoland Overijssel

Hoe werkt de vergelijker?

Informatie over een opname?

Wat is een verpleeghuis?

Dossier zorg zwaarte pakket

Dossier kosten vergoeding

Hoe is de ranking bepaald?

Dossier verpleeghuis selectie